Home

084-1751791

sutaphat.aaa@gmail.com

Bangkok

Line: @aaa-advance

ยินดีให้บริการ และให้คำปรึกษา

จัดหาแรงงาน

ทำเอกสารต่างด้าวครบวงจร

ทำ Passport วาระครบ4ปี/5ปี

ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน

ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน

เกี่ยวกับเรา

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ.เอ.เอ. แอดวานซ์ จำกัด (FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY A.A.A. ADVANCE COMPANY LIMITED) ให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) แบบครบวงจร เรามีทั้งแรงงานสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา โดยแรงงานทุกคนที่นำเข้าผ่านบริษัทฯจะได้รับใบอนุญาติทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากนี้เรายังมีบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว อาทิเช่น การต่อVISA ต่อใบอนุญาตทำงาน บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการต่างๆในการจ้างงานแรงงานต่างด้าว เป็นต้น

จัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU สัญชาติพม่า กัมพูชา ลาว

ต่อ VISA, ต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว

บริการทำเอกสารแรงงานต่างๆ

บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

รายงานตัว 90 วัน ของแรงงานต่างด้าว

ข้อมูลติดต่อ

เลขที่ 1213/370 ซ.ลาดพร้าว94(ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 084-1751791, 02-5309455

 sutaphat.aaa@gmail.com

 Line ID: @aaa-advance

 https://www.facebook.com/aaaadvance